ANIMUS / KONTAKT

Prezes stowarzyszenia:

 

Krzysztof Celuch – tel. 606 676 336

 

Administrator strony internetowej:

 

Maja Celuch 

 

Kontakt mailowy:

 

kontakt@animus-photo.com

 

Adres korespondencyjny:

 

Dąbrowica 19

37-410 Ulanów