Walny Zjazd 2013Dodano: 5 czerwca 2013

Krzysztof

 

 

W piątek 8 marca 2013 odbył się Walny Zjazd Stowarzyszenia. Podsumowano dwuletnią kadencję starego zarządu i wybrano nowy zarząd ….. w starym składzie.

 

Przyjęto też plan obchodów dziesięciolecia Stowarzyszenia w 2014 roku i działania, które zostaną podjęte w ramach przygotowań do obchodów. Będzie się działo.

 

 

 

 

Prezes Krzysztof Celuch

 

JasiekDSCN3264Lesiczko

 

Skarbnik Jan Wierzbicki      Wiceprezesi Marian Rogowski i Sylwester Lesiczko

<< Powrót do listy