ANIMUS / ORGANIZACJA / WŁADZE

ZARZĄD:

 

  • Krzysztof Celuch – prezes
  • Patrycja Baska – skarbnik
  • Maja Celuch – wiceprezes
  • Jerzy Maśkiewicz – wiceprezes i sekretarz zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

 

  • Alfred Micał
  • Arkadiusz Raszek
  • Jan Wierzbicki

WALNY ZJAZD – najwyższa władza stowarzyszenia:

 

 

Ostatni walny zjazd odbył się 18 marca 2015. Przedłużono kadencję dotychczasowych władz stowarzyszenia. Przyjęto także plan pracy na rok 2016.