ANIMUS / ORGANIZACJA / KONTO I SKŁADKI, SPONSORING

 Chętnie przyjmujemy wsparcie dla naszych inicjatyw kulturalnych.

 

 

numer rachunku bankowego: 05 2030 0045 1110 0000 0258 4580

 

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Stalowa Wola

 

 

Składka roczna 60 złotych

Dla studentów zniżka do 30 złotych

 

 

Wpisowe – jednorazowo 60 złotych. Płacą przyjęci członkowie.

 

Kandydaci nie ponoszą żadnych opłat statutowych. Ponoszą opłaty za uczestnictwo w imprezach na zasadach obowiązujących wszystkich uczestników.

 

Składkę  i wpisowe można wpłacać na konto bądź do kasy Stowarzyszenia prowadzonej przez skarbnika.